Jak prowadzić ewidencję i sprawozdawczość BDO?

Ewidencja BDO dotyczy w praktyce niemal każdej firmy i bywa dla przedsiębiorców poważnym utrapieniem. Podmioty, dla których ewidencja odpadów jest obowiązkowa, są zobowiązane m.in. na bieżąco wprowadzać informacje o odpadach do systemu BDO, a większość z nich dodatkowo musi również składać co roku szczegółowe sprawozdania w BDO. Dla kogo ewidencja odpadów jest obowiązkowa i jak sobie z nią poradzić?

Co to jest ewidencja BDO?

Ewidencja BDO służyć ma monitorowaniu odpadów i przeciwdziałać w ten sposób wszelkim działaniom, które mogłyby spowodować zagrożenie dla ludzi i środowiska. Ewidencja odpadów pozwala jednocześnie kontrolować sposób zagospodarowania odpadów i w ten sposób mobilizuje wytwórców oraz posiadaczy odpadów do prawidłowego postępowania z odpadami, które są cennym dla gospodarki zasobem. W praktyce ewidencja BDO to nic innego jak obowiązek dokumentowania wszelkich działań związanych z odpadami wytworzonymi w firmie. Wykorzystywane są do tego celu m.in. karta ewidencji odpadów (KEO), w której umieszcza się informacje o wytworzonych w firmie odpadach oraz karta przekazania odpadów (KPO), dzięki której możliwe jest przekazanie odpadów innemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania – utylizacji lub recyklingu.

Kogo dotyczy ewidencja odpadów w BDO?

Ewidencja BDO ogólnie rzecz ujmując, dotyczy każdego podmiotu, który wytwarza odpady. Są jednak w polskim prawodawstwie liczne wyjątki, a te zwalniają z konieczności ewidencjonowania odpadów m.in. firmy, które generują jedynie odpady komunalne lub wytwarzają odpady innego rodzaju, ale w niewielkich ilościach. Szczegółowa lista rodzajów odpadów i limitów zwalniających z konieczności prowadzenia ewidencji w BDO została wpisana w treść Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku i to ona przede wszystkim pozwala prowadzącym działalność gospodarczą ocenić, czy ich firma powinna uzyskać wpis do rejestru BDO, ewidencjonować odpady lub składać sprawozdania w BDO podsumowujące dane dotyczące odpadów z danego roku. Warto przy tym pamiętać, że ewidencja BDO jest obowiązkowa nie tylko dla wytwórców odpadów, ale również dla podmiotów, które wprowadzają do obrotu na terytorium Polski produkty w opakowaniach, akumulatory, baterie, urządzenia elektroniczne i elektryczne, opony, oleje czy pojazdy.

Jak prowadzić ewidencję odpadów w BDO?

Ewidencja odpadów prowadzona jest w elektronicznym systemie BDO, gdzie każdy podmiot powinien mieć swoje własne konto. Za pośrednictwem platformy BDO firma zobowiązana jest na bieżąco sporządzać wspomniane karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadu, bez których transport odpadów poza siedzibę firmy w ogóle nie jest możliwy. Ponieważ ewidencja BDO wymaga nie tylko systematyczności, ale też sporej wiedzy fachowej i czasu, wielu przedsiębiorców korzysta w tej materii ze wsparcia. Taką usługę świadczy między innymi Stena Recycling (https://www.stenarecycling.com/pl/) – najnowocześniejsza ogólnopolska firma zarządzająca odpadami współpracująca z przedsiębiorcami ze wszystkich branż. Stena Recycling, prócz tego, że organizuje odbiór odpadów oraz ich transport, zajmuje się utylizacją i recyklingiem odpadów, optymalizuje procesy związane z zarządzaniem odpadami w firmach i szkoli pracowników, oferuje również kompleksowe usługi związane z obsługą BDO i w imieniu przedsiębiorców dopełnia wszelkich formalności związanych z dokumentacją – tworzy i aktualizuje wpisy do rejestru BDO, wystawia w systemie BDO na bieżąco KEO i KPO, a także sporządza dla swoich klientów roczne sprawozdania w BDO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × dwa =