Przyłącze energetyczne – jak wygląda procedura podłączenia domu do sieci energetyczne?

Wykonanie przyłącza energetycznego jest niezbędne, kiedy rozpoczynasz budowę domu lub chcesz rozdzielić istniejącą instalację elektryczną (w sytuacji, gdy w domu mieszka więcej niż jedna rodzina). Przed nawiązaniem współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego, warto zapoznać się z zasadami wykonania przyłącza energii elektrycznej dla domu.

Przyłącze energetyczne – jak wygląda procedura wykonania przyłącza?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. Wypełniony wniosek (dostępny w biurach operatora systemu dystrybucyjnego lub na stronie internetowej) można dostarczyć: osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Jak wypełnić wniosek o przyłącze energetyczne?

Aby poprawnie wypełnić wniosek o przyłącze energetyczne, musisz przygotować niezbędne dokumenty i dane:

 • Numer PESEL i dane teleadresowe (z dokumentu tożsamości);
 • Musisz wpisać, jaki obiekt ma zostać przyłączony do sieci energetycznej (dom jednorodzinny, mieszkanie, plac budowy, garaż itd.);
 • We wniosku należy wpisać przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową;
 • Podajesz także termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej;
 • Wniosek powinien zawierać przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej.

Do wypełnionego w ten sposób wniosku koniecznie dołącz następujące dokumenty:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny
 • tytuł prawny do korzystania z obiektu (własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa itd.)

Przyłącze energetyczne – koszt

Jeśli chodzi o przyłącze energetyczne koszt przyłącza energetycznego zależy między innymi od rodzaju przyłącza:

 • Przyłącze kablowe to koszt 52,03 [zł/kW] netto
 • Napowietrzne przyłącze energetyczne (przyłącze napowietrzne) to koszt 14,80 [zł/kW] netto

Warto wiedzieć, że stawki te uwzględniają następujące koszty:

 • złącze kablowe (oraz obudowa i wyposażenie)
 • układ pomiarowo-rozliczeniowy (licznik energii elektrycznej) i zabezpieczenie przedlicznikowego (oraz obudowa i wyposażenie do montażu)

Jeżeli natomiast długość przyłącza energetycznego będzie większa niż 200 metrów – wówczas konieczna jest dopłata. Za każdy metr ponad tę wartość (powyżej 200 metrów) należy zapłacić odpowiednio:

 • 37,94 zł/netto – kablowe przyłącze prądu
 • 28,02 zł/netto – przyłącze elektryczne napowietrzne

Wykonanie przyłącza energetycznego – podsumowanie

Przyłącze energetyczne umożliwia dostawę energii elektrycznej pomiędzy nadawcą (właścicielem przyłącza energetycznego i nadawcą energii jest przedsiębiorstwo energetyczne) a odbiorcą (klientem). Wykonanie przyłącza od domu do sieci elektroenergetycznej nie jest skomplikowanym procesem. Na początek warto się zapoznać z warunkami przyłączenia do sieci (na przykład za pośrednictwem strony internetowej). Kolejny krok to wypełnienie wniosku i przesłanie go do dystrybutora. Ostatnim etapem jest podłączenie prądu. Oczywiście konieczne jest także podpisanie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + 3 =